Disclaimer

Disclaimer voor www.bekendeburen.nl

 

BekendeBuren.nl, hierna te noemen de Website, verleent u hierbij toegang tot www.bekendeburen.nl ('de Website') en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen. BekendeBuren.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

 

BekendeBuren.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BekendeBuren.nl. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website in de vorm van reacties. BekendeBuren.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voorwaarden & Auteursrecht

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BekendeBuren.nl en haar bezoekers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Het is derhalve uitdrukkelijk verboden om zonder bronvermelding inhoud van de Website over te nemen. Deze inhoud is  immers tot stand gekomen na eigen onderzoek en inspanning.  Bij het gebruik van de inhoud van de Website wordt het gewaardeerd als er een hyperlink naar de bron van de inhoud wordt bijgevoegd.

In de spotlight

Meest gelezen